Werknemersbevraging

Een enquête die je helpt begrijpen wat er speelt in de organisatie.

Bij Amazing Cultures brengen we bedrijfsculturen in kaart aan de hand van de verschillende dimensies van een bedrijfscultuur. Alle informatie hieromtrent kan je nalezen in ons e-book hierover.

Op basis van deze verschillende dimensies hebben we in partnership met verschillende experten in het psychoanalytisch domein vragen/stellingen ontwikkeld. Deze vragen laten ons toe om op een academisch onderbouwde manier een kwantitatieve bevraging te doen bij alle werknemers.

De stellingen bestrijken een breed gamma aan topics gelinkt aan de dimensies van cultuur. Centraal staat (1) het individu, de connectie tussen (2) het individu en het leiderschapteam/de teams en de connectie tussen (3) het individu en de organisatiestrategie in zijn geheel. We hebben ervoor gezorgd dat de tijd die deze survey inneemt, niet langer dan 10 minuten is.

De survey bestaat uit een set standaardvragen, maar kunnen we altijd verrijken met vragen die in jouw situatie relevant zijn. Enkele voorbeeldstellingen zijn als volgt:

 • Mijn werk is betekenisvol

  Antwoordmogelijkheden: helemaal niet akkoord, niet akkoord, noch akkoord noch niet akkoord, akkoord, helemaal akkoord

 • De richting en de toekomstvisie van mijn bedrijf zijn helemaal duidelijk voor mij.

  Antwoordmogelijkheden: helemaal niet akkoord, niet akkoord, noch akkoord noch niet akkoord, akkoord, helemaal akkoord

 • Ik kan mezelf zijn in de organisatie.

  Antwoordmogelijkheden: helemaal niet akkoord, niet akkoord, noch akkoord noch niet akkoord, akkoord, helemaal akkoord

 • De processen in mijn dagelijks werk zijn duidelijk.

  Antwoordmogelijkheden: helemaal niet akkoord, niet akkoord, noch akkoord noch niet akkoord, akkoord, helemaal akkoord

Onze Employee Survey helpt je met andere woorden om in kaart te brengen hoe je collega’s zich voelen bij een hele resem aan thema’s. Op basis van de resultaten kan je dan ook gerichte acties gaan ondernemen.

Waarom we opteren voor een periodieke herhaling

Een survey is altijd een momentopname. De data die we vergaren is van tijdelijke aard, en kan dus binnen een aantal maanden verschuiven. Die verschuivingen zijn in zichzelf al zeer interessant om op te volgen, daarnaast kunnen we ook een evolutie in kaart brengen wanneer klanten kiezen voor een periodieke herhaling.

Daarom adviseren we telkens om een terugkerende survey te installeren, die we (minstens) 6-maandelijks herhalen . Zo kunnen we de evoluties van het werknemersgeluk en de bedrijfscultuur in kaart brengen.

Hoe gaan we te werk?

Er zijn drie hoofdstukken in een Employee Survey: de intake, de survey zelf & het adviesgesprek;

 

 • Een korte (online) kick-off of intake waar we jouw visie, vraag & het vooropgestelde resultaat in kaart brengen;
 • Een interne verwerking van de input die we vergaren tijdens de kick-off om een Employee Survey op maat te bouwen;
 • Wij bezorgen jullie de juiste link, jullie bezorgen deze aan jullie medewerkers;
 • Bij het ontvangen van alle antwoorden duiken wij in de analyse;
 • Adviesgesprek met next steps & toelichting rapport.

Meer weten?

Wil je op een laagdrempelige manier weten wat er speelt in jouw organisatie?

Neem contact op met Heleen of Tim om te bekijken hoe jouw werknemersbevraging er kan uitzien.