Cultural Map

Een organisatiescan die je cultuur in kaart brengt.

De eerste stap in een samenwerking met Amazing Cultures is het opstellen van een Cultural Map. Zo’n map brengt de dynamieken en energieën in kaart die vandaag heersen in de cultuur van jouw bedrijf.

Aan de hand van diepgaande gesprekken met leiders en werknemers brengen we de verschillende dimensies van jouw bedrijfscultuur in kaart. We doen dit scriptloos en door te luisteren naar wat er niet gezegd wordt. Ondersteunend nemen we vaak een Employee Survey af, waar we onze bevindingen staven met kwantitatieve analyse.

Een Cultural Map toont je wat er vandaag sterk is aan je cultuur, en waar de kansen liggen om deze verder te laten evolueren.

We bespreken, analyseren en brengen dat resultaat dan samen tot leven in een integratieworkshop. We leveren niet enkel een rapport af, maar tonen je met een Cultural Map ook de volgende stappen op individueel, team- en organisatieniveau.

Tijdens de workshop helpen we je ook op weg om jouw Cultural Map te delen met je (management-)team en de rest van het bedrijf.

Hoe gaan we te werk?

  1. We doen een intake met de leider(s) om te kijken welke (cultuur-)dromen er zijn en hoe deze vandaag al doorleefd zijn in de organisatie;
  2. We nemen kwalitatieve en kwantitatieve interviews af met verschillende werknemers om beter te begrijpen hoe zij het werken in jouw bedrijf vandaag ervaren. Dit is een open gesprek in combinatie met de employee survey waarbij we niet enkel focussen op cultuur, maar ook op hun rol binnen de organisatie of de opportuniteiten die zij nog zien voor de organisatie;
  3. We brengen alle informatie samen en vatten de essentie samen in een presentatie die jouw cultuur in kaart brengt op basis van “de 4 dimensies van cultuur” die wij hanteren;
  4. In een interactieve workshop presenteren we deze bevindingen aan jou, gaan we dieper in op onze bevindingen, filteren we nuances en komen we samen tot één geheel;
  5. Samen met de presentatie van de workshop bezorgen we je een ‘onepager’ waarop de essentie van dit traject wordt samengevat, zodat de cultural map voor jou helemaal duidelijk is;
  6. We bezorgen jou een gepersonaliseerd voorstel om op basis van deze Cultural Map de volgende stappen te zetten richting de Amazing Culture van jouw bedrijf. Dit doe je helemaal zelf, of wij kunnen je daar bij helpen. Totally up to you!
  7. Omdat cultuur constant in beweging is organiseren wij elk kwartaal een Pulse Check, zo blijf jij op de hoogte van de vooruitgang: Wat werkt? Wat werkt niet? Die Pulse check personaliseren we we op de gecapteerde resultaten van de Cultural Map. Wij versturen op kwartaalbasis een gepersonaliseerde survey, we verzamelen en analyseren de input & brengen de resultaten en onze adviezen terug naar jou tijdens een mentorgesprek van één uur op ons kantoor of online.

Wat onze klanten zeggen na de presentatie van hun cultural map

Ik ben Amazing Cultures erg dankbaar voor de waardevolle inzichten over onze huidige bedrijfscultuur. Het bewustzijn dat de noden en wensen van elk uniek persoon bepalend zijn voor de vorming van ons Team en daarmee ook een succesvolle werking van de volledige organisatie is enorm waardevol. We zijn ons ervan bewust dat we ons nog aan het prille begin van het groeitraject bevinden. Maar de grote doorbraak die Amazing Cultures ons alvast heeft gebracht is een diepgaand bewustzijn.

Michaël – ICONcept

Straf dat jullie zo snel structuur kunnen brengen in hoe onze cultuur in elkaar zit. Nu beseffen we wat we moeten doen, hoe we het moeten doen en dat we niet meer moeten wachten

AXI-NSI

Het was verbazend dat de cultural map zo duidelijk en zo accuraat was. Nu kunnen we er écht niet meer om heen.

Horta

Ondersteuning door de KMO-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je –als onderneming– financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld de Cultural Map. Let op, de periodieke herhalingen van de employee survey zijn niet subsidieerbaar met de KMO-Portefeuille.

De kmo-portefeuille werd bijgestuurd op 1 december 2019. Sinds dat moment kan een kleine onderneming 30% steun genieten, een middelgrote onderneming 20% steun. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar 7.500 euro steun.

Amazing Cultures bv (0777.535.271 RPR Antwerpen) is erkend als dienstverlener van de KMO-Portefueille onder het registratienummer DV.A248937. Het thema waaronder de cultural map valt is bedrijfsstrategie. Het aantal adviesuren voor een cultural map bedraagt op basis van onze ervaringen 60 uren.

Meer weten?

Ben je benieuwd wat er gezegd en niet-gezegd wordt in jouw bedrijf? Wil je graag te weten komen wat jouw organisatie tegenhoudt van sneller en gezonder te groeien?

Neem contact op met Heleen of Tim om jouw bedrijfscultuur in kaart te brengen.