Werkwijze

Een cultuur in beweging brengen, hoe doe je dat dan?
 
Eerst brengen we in kaart hoe de organisatiecultuur vandaag is. Vervolgens gaan we samen met jou aan de slag om je cultuur in transformatie te brengen: we passen bestaande zaken aan, voegen nieuwe toe of roepen een halt toe aan dingen die de cultuur tegenwerken.
 
Na het transformatieproces verankeren we de vernieuwing in de organisatie, zodat deze duurzaam kan verder groeien.
Amazing cultures in kaart brengen

1. In kaart brengen

De eerste stap in een samenwerking met Amazing Cultures is de dynamieken in kaart brengen die vandaag heersen in de cultuur van jouw bedrijf. We kunnen immers niet navigeren naar de bedrijfscultuur van je dromen als we niet weten waar we vandaag staan.

Dat doen we aan de hand van diepte-interviews met verschillende leiders en medewerkers in de organisatie. Op basis van de verschillende dimensies van cultuur brengen we jouw bedrijfscultuur in kaart. We observeren, we benoemen de effecten die daaruit voortkomen en formuleren ook een uitgebreid advies wat de volgende stappen zijn om naar de voor jou ideale organisatiecultuur te evolueren.

We voelen ook wel eens dat de organisatie en/of de leider(s) nog niet helemaal klaar is om de cultuur van de organisatie onmiddellijk bloot te leggen. Afhankelijk van wat nodig is starten we dan met veiligere stappen zoals een werknemersbevraging, inspirationele keynote, een executive coaching of een leiderschapsprogramma

2. Veranderen

Eens er een bewustzijn is van de verandering die nodig is, gaan we samen met de organisatie actief aan de slag om de transformatie van de cultuur in gang te zetten.

In een ideaal scenario respecteren we hier de volgorde leider(s), team, organisatie. We helpen leiders om vanuit hun kern leiding te geven, geven teams handvaten om op een effectieve manier samen te werken en creëren de nodige cultuurdragers voor de volledige organisatie.

Transformatie van de bedrijfscultuur
Bedrijfscultuur verankeren

3. Verankeren

Na de intensieve transformatiefase blijven we de leider(s) begeleiden in het aanhouden en blijven versterken van de amazing culture. We zijn aanwezig als spiegel, als motivator, als kennisdeler, als rustpunt,…

Op die manier zorgen we voor blijvende groei in leiderschap in de organisatie.

4. Ondersteunings maatregelen

De Vlaamse overheid heeft verschillende ondersteuningsmaatregelen om je te helpen investeren in bedrijfscultuur. Ontdek de verschillende mogelijkheden.

Benieuwd hoe we jou op weg kunnen helpen naar een ‘Amazing Culture’?