onze visie op bedrijfscultuur

Amazing cultures lead(s) to sustainable growth

Een geweldige organisatiecultuur wordt gedefinieerd door…

  • Individuen die geïnspireerd zijn om de beste versie van zichzelf te worden,
  • waar het doel zo aantrekkelijk is dat het alle teamleden motiveert om volledig bij te dragen,
  • en waar problemen worden gezien als een voortdurende uitnodiging om te groeien op individueel, team- en organisatieniveau.

Wij herkennen topbedrijfsculturen aan individuen die tot grote dingen in staat zijn, die weten wie ze zijn, waarom ze er zijn, weten wat ze moeten doen en leren wat ze moeten leren.

Waarom je aandacht moet geven aan je bedrijfscultuur

Cultuur is de gemeenschappelijke taal, omgangsvormen en overtuigingen van een groep mensen, voortkomend uit de waarden van de bron van die groep: de leider(s). Dit betekent dat jouw bedrijfscultuur het krachtigste instrument, de krachtigste spiegel en de krachtigste energie in jouw organisatie is. Het is alomtegenwoordig.

  • Het is de manier waarop we contact maken (of niet);
  • Hoe we omgaan met feedback (of hoe we die vermijden);
  • De manier waarop we beslissingen nemen (en ernaar handelen);
  • Hoe we successen vieren (of ons alleen richten op fouten);
  • Hoe we een vergadering binnengaan en verlaten;
  • ….

Al deze patronen en gewoonten zijn overblijfselen, afdrukken, manifestaties van jouw cultuur en deze cultuur bepaalt jouw bedrijf. Zij zal groei bevorderen of afremmen.

De verborgen “I” in Cultuur

Tot op heden maakt “bedrijfscultuur” geen deel uit van het standaard (bedrijfs)curriculum, laat staan dat het een veelbesproken onderwerp is. Wij stellen vandaag vast dat weinig organisaties het inzicht in de impact, de kracht en het belang van bedrijfscultuur beheersen.

Cultuur gaat over “wat normaal is” en “wat niet”, het gaat over “hoe doen we de dingen?” maar ook over het waarom en het wat. Onze leiders zijn verantwoordelijk voor dat deel, of ze dat nu leuk vinden of niet. Dit zijn de hoofdingrediënten van het DNA van een bedrijf en daardoor trekt het mensen aan (of niet), bepaalt het de (effectiviteit van) je bestuursvergadering en de effectiviteit van je strategie. Het zijn de energie, het gedrag en de angsten van de leider die het type cultuur dicteren dat zich vestigt.

Voorwaarden voor een geweldige organisatiecultuur

Wanneer bedrijven ons vragen hen te ondersteunen bij het scheppen van de voorwaarden voor een geweldige cultuur, zijn het de inzet, de kwetsbaarheid en de moed van de leider(s) die we nodig hebben om echt impact te maken.

Tegelijkertijd is cultuur voortdurend aan verandering onderhevig en kan zij meegroeien met de groei van de mensen die haar bepalen.

Een geweldige organisatiecultuur bij Amazing Cultures

Geprikkeld door onze visie op bedrijfscultuur?