Het levend houden van bedrijfscultuur bij teams op afstand

In een tijd waarin flexibiliteit en mobiliteit steeds belangrijker worden, is het niet ongewoon dat teams zich verspreiden over verschillende locaties. Een centraal hoofdkantoor met verschillende filialen, een distributieketen met meerdere vestigingen, of een ontwikkelingsteam dat offshore werkt – allemaal voorbeelden van situaties waarin teamleden niet fysiek bij elkaar zijn. Maar hoe behoud je dan de bedrijfscultuur die essentieel is voor eenheid en samenwerking?

Wat is bedrijfscultuur?

Bedrijfscultuur is de sfeer die een leider creëert binnen een team of organisatie. Het omvat de manier van werken, besluitvorming en interactie. Het gaat om het definiëren van normen, waarden en gedragingen die de identiteit van het bedrijf vormgeven.

Bedrijfscultuur en decentraal werken

Bij teams die op afstand werken, is het behouden van een gedeelde cultuur een uitdaging. Fysieke afstand kan leiden tot het ontstaan van subculturen binnen het team, waarbij elk individu zijn eigen werkwijzen en regels ontwikkelt. Het risico bestaat dat teamleden meer verbonden raken met de cultuur van de klant dan met die van de eigen organisatie. Leiders kunnen zich machteloos voelen in het handhaven van een consistente cultuur.

Wat zijn de grote thema’s waar je rekening mee moet houden?

Zet in op versterking van de kern van de organisatie

Het behouden van een sterke bedrijfscultuur begint bij het versterken van de kern van de organisatie. Dit omvat het definiëren van de kernwaarden en het bepalen van de kernactiviteiten en -doelen. Het is essentieel om duidelijkheid te creëren over wat de organisatie doet en waar het naartoe gaat, vooral wanneer teamleden niet regelmatig samenkomen om te synchroniseren.

Zorg ervoor dat elk teamlid zicht krijgt in wie hij/zij zelf is

Naast de organisatiekern is het belangrijk dat individuele teamleden zich bewust zijn van hun eigen kernwaarden en persoonlijke doelen. Bij gebrek aan regelmatige fysieke interactie is zelfinzicht cruciaal. Leiders kunnen investeren in de persoonlijke ontwikkeling van teamleden, waardoor ze een sterkere band creëren die verder gaat dan oppervlakkige werkrelaties.

Creëer een duidelijke governance structuur en zorg voor échte transparantie

Duidelijke governance-praktijken zijn essentieel voor effectieve samenwerking op afstand. Dit omvat het vaststellen van richtlijnen voor conflictbeheer, besluitvorming, communicatie en vergaderingen. Transparantie op alle niveaus van de organisatie is de sleutel tot het voorkomen van misverstanden en het oplossen van problemen voordat ze escaleren.

Leg de grote lijnen van de strategie vast als richtinggevers

Om alle teamleden in dezelfde richting te sturen, is een duidelijke strategie nodig. Een duidelijk geformuleerde purpose, gekoppeld aan concrete strategische doelstellingen, helpt teamleden om zich te concentreren op het gezamenlijke doel, zelfs op afstand.

Wees trots op je eigen keuze

Het werken op afstand hoeft geen obstakel te zijn voor een sterke bedrijfscultuur. Door te investeren in de kern van de organisatie, het bevorderen van zelfinzicht bij individuele teamleden, het implementeren van duidelijke governance-praktijken en het communiceren van een duidelijke strategie, kunnen teams op afstand nog steeds een gevoel van eenheid en verbondenheid behouden. Het is een bewuste keuze die een organisatie maakt, en als die keuze met trots wordt gedragen, kan het de energie en betrokkenheid van het team zelfs versterken.

Welke leuke toppings kan je daar bovenop leggen?

De adviezen hierboven heb je niet zomaar op 1 week geïmplementeerd. Dat vereist wel wat voorbereiding, geduld en misschien hier en daar wat (externe) begeleiding. Is je vraag acuut en wil je toch graag al op weg gaan naar meer verbinding tussen je remote teams? Met deze tips kan je alvast aan de slag, maar vergeet niet dat dit de toppings zijn, en niet de cake!

·      Virtuele teambuildingactiviteiten: Organiseer regelmatig virtuele teambuildingactiviteiten om de band tussen teamleden te versterken.

·      Open communicatiekanalen: Zorg voor diverse communicatiekanalen waar teamleden gemakkelijk kunnen communiceren en samenwerken.

·      Virtuele ‘koffiepraatjes’: Stel een programma op waarbij teamleden willekeurig worden gekoppeld voor informele gesprekken.

·      Mentorprogramma’s: Implementeer mentorprogramma’s waarbij ervaren teamleden worden gekoppeld aan nieuwkomers.

·      Virtuele lunchbijeenkomsten: Organiseer regelmatig virtuele lunchbijeenkomsten waar teamleden samen kunnen eten en informeel kunnen praten.

·      Erkenning en waardering: Zorg ervoor dat er mechanismen zijn voor het erkennen en waarderen van de prestaties van teamleden.

·      Flexibele werkculturen: Stimuleer een flexibele werkcultuur waarbij teamleden de vrijheid hebben om hun werkuren en werkplek aan te passen.